תמונות
וידאו

פתרונות למימון העסק

פתרונות למימון העסק

עסקים רבים ובעיקר עסקים קטנים ובינוניים, נתקלים לא פעם בקשיים כבר עם פתיחתם, כמובן לאורך הדרך ולפחות עד שהם עולים על דרך המלך בתקווה ואם בכלל.. המדינה מעוניינת לעזור במימון עסקים ועל כן הוקמו בשיתופה, קרנות ועמותות המייעדות את עזרתן לעסקים קטנים ובינוניים.

לא משנה מה הן הסיבות, לנו בעלי העסקים, מוצעים הפתרונות הקשורים במימון ויש לציין כי באפשרויות מגוונות ובתנאים טובים כך שעד שנעמיד דף בית איתן לטובת העסק שלנו כדאי לנו לדעת מה מציעות לנו אותן הקרנות.

הקרן לסיוע לעסקים בינוניים- קרן הפועלת באמצעות הבנקים וביוזמת ממשלת ישראל, סכום ההלוואה ניתן כאחוזים מסוימים מההיקף השנתי של העסק ובלבד שהיקפו נע בין 15-400 מיליון ₪, ההלוואה ניתנת למטרת השקעה ופיתוח של עסק קיים ולמטרת סגירת פערים בהתאם לצפי הכנסות, לקרן תנאים כגון, העדר חובות לרשויות, העדר עיקולים או תביעות, ערבות אישית של בעלי העסק בנוסף על זו של המדינה, הריבית צמודת מדד וניתנת לתקופה של עד

המשך מאמר